Kẻ Cướp Lăng Mộ 2 | Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life (2003)Kẻ Cướp Lăng Mộ 2 | Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life (2003)

Giới thiệu phim Kẻ Cướp Lăng Mộ 2: Được đầu tư hơn 100 triệu USD, Cradle of Life chỉ đem về 65 triệu USD ở nước Mỹ. Bộ phim chỉ thu được lãi khi phát hành ra các nước khác. Sự thất... [Xem thêm]


[X]
[X]