Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha | Assassin Glory (2018)Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha | Assassin Glory (2018)

Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha | Assassin Glory (2018) Thuyết Minh Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng (cai trị từ 221 TCN... [Xem thêm]


[X]
[X]