Vua Bếp Tranh Tài | The Chef (2017)Vua Bếp Tranh Tài | The Chef (2017)

Vua Bếp Tranh Tài | The Chef (2017) Thuyết Minh Vì thất bại trong 1 trận quyết chiến năm xưa, đầu bếp kỳ tài Đàm Nhất Phàm lui về ở ẩn.  Mấy năm sau, Hà Thế Long – người sư đệ từng bị... [Xem thêm]


[X]
[X]