Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Tập Full

Assassin Glory (2018)

Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha | Assassin Glory (2018) Thuyết Minh Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng (cai trị từ 221 TCN đến 210 TCN). Câu chuyện về Kinh Kha được chép... [Xem thêm]

Tắt đèn
Download

Server V.I.P:

Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha | Assassin Glory (2018) Tập Full VietSub + Thuyết Minh

Bình luận về phim


[X]
[X]